Одним із напрямків роботи Смілянської місцевої прокуратури є нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

При здійсненні наглядової діяльності за напрямами для органів прокуратури є додержання:

–конституційних прав і свобод людини, громадянина, іноземців та осіб без громадянства у місцях тримання затриманих, установах попереднього ув’язнення, виконання покарань та інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи відповідно до міжнародних норм і стандартів, ратифікованих Україною, а також вимог належного розгляду та вирішення заяв, клопотань, скарг та пропозицій ув’язнених і засуджених;

–законодавства, спрямованого на запобігання катуванням та іншому жорстокому поводженню із затриманими, взятими під варту та засудженими;

–режимних вимог, порядку та умов тримання затриманих і взятих під варту осіб, відбування покарань засудженими;

–законів під час провадження оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України;

–законів у сфері запобігання і протидії корупції у піднаглядних органах та установах;

–законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення;

–законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

Перевірки Смілянською місцевою прокуратурою проводяться регулярно, за результатами яких складаються довідки. На виявлені порушення прокуратура реагує принципово.